Pravno obaveštenje

Primenjivo od 03. marta 2021

SEB DEVELOPPEMENT Predstavništvo za Srbiju Đorđa Stanojevića 11b, 11070 Novi Beograd, Belgrade, SERBIA

Aplikacija

SEB DEVELOPPEMENT, a « société par actions simplifiée », sa registrovanom kancelarijom u 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, France, registrovan u Registru trgovine i kompanija Lion pod brojem 016 950 842

Hosting provajder

Sajt i Aplikacija se hostuju u okviru Evropske Unije od strane Amazon Web Services Inc, PO BOX 81226 Seattle, WA 981808-1226 – SAD. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

Kontrolor podataka za Sajt / Aplikaciju

Identitet Kontrolora podataka zavisi od svrhe obrade podataka.

Sačinjavanje i upravljanje korisničkog računa 

SEB DEVELOPPEMENT, a « société par actions simplifiée », sa registrovanom kancelarijom u 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, France, registrovan u Registru trgovina i kompanija Liona pod brojem 016 950 842

Korišćenje podataka u marketinške svrhe (npr. reklamni časopisi itd.) 

SEB DEVELOPPEMENT Predstavništvo za Srbiju Đorđa Stanojevića 11b, 11070 Novi Beograd, Belgrade, SERBIA

Upravlja porudžbinama izvršenim na našem Sajtu ili kada je primenjivo, Aplikaciji

SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), a « société par actions simplifiée », sa registrovanom kancelarijom u Rue des Chars, 70310 Faucogney et La Mer, Francuska, registrovan u Registru trgovine i kompanija Vesoul pod brojem 399 014 216