Garancija

Vaš uređaj može biti popravljen u ovlašćenom KRUPS servisu u toku i nakon isteka garantnog roka. Kako biste proverili uslove garancije za svoj aparat, odaberite: 

ELEKTRONSKI APARATI MALIH DIMENZIJA

KRUPS garancija odnosi se na upotrebu u domaćinstvu, ali ne i na profesionalnu ili komercijalnu upotrebu.

Preuzmite uslove garancije

Preuzmite listu država na koje se odnosi garancija