Nescafe Dolce Gusto Infinissima Crveni KP170531

Istražite beskonačne mogućnosti sa KRUPS NESCAFÉ® Dolce Gusto® Infinissima aparatom za kafu sa rezervoarom za vodu zapremine 1.2L - tako malim da će se uklopiti i u najkompaktnije kuhinje. Napravite kafu profesionalnog kvaliteta sa bogatom kremom, zahvaljujući sistemu visokog pritiska (do 15 bara). Sa našim hermetički zatvorenim kapsulama koje čuvaju svežinu kafe, uživaćete u bogatoj aromi svaki put.  Postavite kapsulu i pomerite polugu za svoj omiljeni napitak, od 30 različitih - od espresa, Lunga, capuccina, Latte macchiata, tople čokolade, čajeva i hladnih napitaka.

Ref: KP170531

Česta pitanja

Nakon što ste sledeli uputstva za aktiviranje aparata navedena u uputstvu za upotrebu, proverite da li utičnica radi tako što ćete povezati neki drugi aparat. Ako još uvek ne radi, nemojte rastavljati ili popravljati aparat samostalno i odnesite ga u ovlašćeni servis.
Odlika prave espreso kafe je krem koji se stvara pod pritiskom u aparatu dok se kafa pravi. Pritisak se meri u barima (od 1,5 do 19) tako da što je veći pritisak u barima, krem espreso kafe je bogatiji i gušći.
Ne koristite aparat. Da izbegnete bilo kakvu opasnost, zamenite kabl u ovlašćenom servisu.
Vaš aparat sadrži vredne materijale koji se mogu obnoviti ili reciklirati. Odnesite ga u lokalni centar za prikupljanje otpada.
Idite u odeljak „Dodaci“ na veb lokaciji da biste jednostavno pronašli sve što vam je potrebno za proizvod.
Pronađite detaljnije informacije u odeljku Garancija na Internet stranici.
Pratite uputstva u svom priručniku da biste videli kako se uklanja kamenac na vašem aparatu pošto se način razlikuje u zavisnosti od modela.
Preporučujemo da koristite sredstvo za uklanjanje kamenca koje je obezbedio proizvođač.
Kod prosečne upotrebe od 4 šoljice dnevno i ako je voda tvrda, preporučujemo uklanjanje kamenca u aparatu najkasnije svaka 3 meseca.
Ako živite u oblasti gde je voda jako tvrda, možda ćete morati češće da uklanjate kamenac.
Espreso ima jaču aromu od „normalne” kafe.
Ustvari, espreso može da se prepozna po bogatoj aromi i kremastoj peni na površini šoljice.
Za to je potreban pritisak od 15 bar (koji mogu da postignu samo mašine za espreso), voda zagrejana do 90-92 °C i fino mlevena i precizno izmerena kafa (7 g po šoljici).
Uverite se da se nije prepunila pregrada za kapljanje i ispraznite je ako je potrebno.
Proverite da li je pregrada za kapljanje pravilno postavljena.
Da ako se na njega nataložio kamenac.
Očistite ga vodom i/ili sredstvima za čišćenje koja preporučuje proizvođač uređaja.
Time se sprečava zagušenje izlaza za vodu i održava higijena.
Očistite protočnu glavu aparata pomoću male igle.
Pogledajte uputstvo za upotrebu i sledite uputstva za čišćenje.
Ako mislite da jedan deo nedostaje, pozovite Centar za potrošačke usluge, a mi ćemo vam pomoći da pronađete odgovarajuće rešenje.
Voda sa česme (domaća tekuća voda) je sasvim u redu za upotrebu sve dok nema ukus koji se može pomešati sa ukusom napitka. Flaširana voda je takođe u redu. Nemojte koristiti vodu iz frižidera ili toplu vodu, jer to može uticati na temperaturu napitka. Uvek koristite svežu vodu i zamenite vodu ukoliko niste koristili uređaj više od 2 dana. Za hladne napitke, koristite vodu sobne temperature, nikako vodu ohlađenu u frižideru i dodajte dve ili više kockica leda (20g po kockici leda) u šoljicu. Tvrdoća vode je osnovni razlog kalcifikacije u uređaju te je stoga preporučljivo uklanjati kamenac redovno (svaka 3 meseca ili češće).
 Ne, ne smete sipati mleko u rezervoar. Sistem radi isključivo sa vodom. Upotreba bilo koje druge tečnosti, poput mleka, može biti štetna po uređaj. 
Nakon što je priprema napitka završena i dugme za paljenje prestane da blinka u crvenoj boji (oko 5s), uklonite i odložite kapsulu. Nemojte je ostavljati u držaču za kapsule.
Ekstrakcija Dolce gusto kafe se vrši na optimalnoj temperaturi, tako da uređaj napravi savršenu kafu. Nije moguće ekstrakovati kafu na većoj temperaturi, jer bi to dovelo do toga da kafa ima zagoreli ukus.

Ukoliko korisnici žele topliju kafu, postoji nekoliko mogućnosti:
• Prethodno zagrejte šoljicu.
• Pobrinite se da uvek sačekate da uređaj prestane da blinka tokom zagrevanja termobloka pre no što pokrenete pripremu napitka.
•  Ekstrakujte malo vode bez kapsule, a zatim prospite tu vodu i nastavite proces sa kapsulom.
• Ako ste primetili pad temperature napitaka nedavno, uklonite kamenac u uređaju ukoliko je potrebno.
Uređaj ne treba koristiti za zagrevanje vode. Bez kapsule mlaz je jači, protok toplote je slabiji i temperatura verovatno neće zadovoljiti očekivanja korisnika.
Nije preporučljivo da uređaj koriste deca. Ta informacija je jasno navedena u Uputstvu za upotrebu.
Ne postoji ograničenje broja kafa koje uređaj može napraviti u toku jednog dana, ali korisnici treba da obrate pažnju da ne prave previše napitaka zaredom, jer kontinuirana ekstrakcija napitaka može dovesti do pregrevanja određenih elemenata uređaja i izazvati uključivanja režima greške (error mode). Možemo posavetovati da korisnici mogu napraviti 5-6 kafa zaredom, ali nakon toga treba da sačekaju 1-2 minuta (to bi trebalo da je dovoljno) pre no što nastave.
Koliko često treba uklanjati kamenac zavisi od tvrdoće vode koja se upotrebljava kao i frekvencije upotrebe uređaja.
Tokom vremena, kamenac usporava tok vode kroz uređaj, što može smanjiti učinak grejnih elemenata. Tada napici neće biti dovoljno topli.

Ukoliko se koristi srednje tvrda voda, uklanjanje kamenca na svaka 3-4 meseca sasvim učinkovito skida nakupljeni kamenac, održavajući brzi protok vode, kao i temperaturu napitaka u okviru očekivanja.

Neki modeli sadrže podsetnik za uklanjanje kamenca (Jovia, Oblo, Drop, Stelia, Movenza, Eclipse, Piccolo proizvedeni od kraja 2014).
Ekstrakcijom se smatra svaki put kada korisnik dodirne dugme Vruće ili Hladno. Upozorenje o neophodnom uklanjanju kamenca se bazira na broju ekstrakcija i uključuje se nakon svakih 300 ekstrakcija putem narandžastog svetla na ON/OFF dugmetu. Uređaj će još uvek raditi, ali vam preporučujemo da aktivirate uklanjanje kamenca.

Izrazito je preporučljivo da aktivirate uklanjanje kamenca u sledećim slučajevima:
• Ukoliko primetite da je mlaz vode tokom pripreme napitaka slabiji.
• Ukoliko vam se voda učini hladnijom no što je uobičajeno.
• Ukoliko  ON/OFF dugme kontinuirano sija narandžasto.
Tokom vremena, kamenac usporava tok vode, smanjuje učinkovitost zagrevanja vode koja se koristi za izradu napitaka i može zapušiti iglu koja probada kapsulu i propušta vodu.

Ukoliko upotrebljavate srednje tvrdu vodu, uklanjanje kamenca na svaka 3/4 meseca rešava prisustvo nagomilanog kamenca, održavajući slobodan i brz protok vode, kao i temperaturu napitaka u okviru očekivanja.
Ne, pripremljeni napitak neće biti topao. Dodatno, pomenuto neće raditi iz razloga što izbor toplih napitaka nije osmišljen za rastvaranje u hladnom i za hladnu konzumaciju. Takođe,  može doći do ''blokade kapsule''. 
Hladni napici su osmišljeni tako da imaju najbolji ukus i obebeđuju najlepše iskustvo korisnicima kada su pripremljena sa hladnom vodom. Ipak, moguće je pripremiti izvorno hladne napitke sa funkcijom ''Hot''
Ukoliko dugme za paljenje sija narandžastom umesto zelenom bojom, to znači da se upalilo upozorenje za uklanjanje kamenca. Ovu osobinu poseduju uređaji proizvedeni od 2014. godine.
 Ekstrakcijom se smatra svaki put kada korisnik dodirne dugme Vruće ili Hladno. Upozorenje o neophodnom uklanjanju kamenca se bazira na broju ekstrakcija i uključuje se nakon svakih 300 ekstrakcija putem narandžastog svetla na ON/OFF dugmetu. Uređaj će još uvek raditi, ali vam preporučujemo da aktivirate uklanjanje kamenca.
Ugasite uređaj, pritisnite dugme za paljenje i držite 5s sve dok dugme ne počne da blinka i dok se ne uključi mod za uklanjanje kamenca. Možete ukloniti kamenac uređaja prema uputstvu za upotrebu, tj. na strani u kojoj se govori o održavanju uređaja.
Upamtite, ukoliko je mod za čišćenje kamenca aktiviran i uređaj se ugasi, a da niste u međuvremenu aktivirali uklanjanje kamenca, dugme za uključivanje će ponovo početi da sija zelenom bojom i brojač će se resetovati. Nakon 300 novih ekstrakcija, dugme za paljenje će nanovo zasijati narandžastom bojom.
Ukoliko se redovno ne uklanja kamenac i korisnik upotrebljava tvrdu vodu (sa visokim nivoom kalcijum karbonata), uređaj postane prekriven kamencem i igla se zapuši. Na novim modelima igla se može skinuti sa uređaja, a glavna svrha toga je da se ona može očistiti, posebno kada je potpuno ili delimično zapušena, pa protok vode postane otežan. Čišćenje igle mora pratiti uklanjanje kamenca čitavog uređaja.
 Ukoliko uređaj nema dotok struje ili ukoliko se uređaj može uključiti, ali pumpa ne radi kada se izabere Hot ili Cold dugme (nema zvuka), ne postoji ništa što možete da uradite i uređaj mora na popravku.

Ukoliko čujete pumpu da radi, ali napitak ne teče, pratite sledeće različite korake:
1-Uklonite kapsulu iz držača za kapsule.
2- Proverite da li ima vode u rezervoaru i da li je rezervoar dobro postavljen.
3- Izaberite hladni kanal, podižite i spuštajte rezervoar nekoliko puta i namestite ga, voda bi trebala da poteče. U suprotnom, igla je verovatno zapušena. Igla mora biti očišćena pomoću dodatka koji je dostavljen uz uređaj i mora se pokrenuti uklanjanje kamenca. Ukoliko je uređaj opremljen uklonjivom iglom (imaće zeleni deo), možete je ukloniti radi temeljnog čišćenja. Ukoliko nakon svega ovoga i dalje nema protoka tečnosti, uređaj mora biti poslan na popravku.
 Razlog zašto držač za kapsule pušta vodu sa strane se verovatno krije u tome da veza između igle i cevčice za vodu ne prianja savršeno. Uređaj mora na popravku.
Za Melody 3 FS, Circolo FS i Genio prve generacije čitav proces uklanjanja kamenca se pokreće pritiskom na dugme ''Hot'' i nema potrebe pritisnuti i dugme ''Cold'', kamenac se uklanja u čitavom sistemu. Drugačije je za automatske uređaje gde oba dugmeta moraju biti pritisnuta. 
 Količina napitka zavisi od veličine šoljice, njene pozicije na posudi za kapljevinu, a nekada mleko i kafa u prahu kao prirodni proizvodi mogu imati slab efekat reakcije. 
 Važno je utvrditi odakle curi tečnost  ( iz rezervoara za vodu, držača kapsula ili ispod uređaja).

 Možete proveriti da li je u pitanju rezervoar za vodu tako što ćete ga napuniti i ostaviti da stoji van uređaja, npr. na stolu (oko 30 min). Ukoliko rezervoar ne curi, verovatnije je da je u pitanju prijanjanje cevi za vodu i u tom slučaju vam savetujemo da kontaktirate servis za korisnike.
Pre no što pokušate izvaditi držač za kapsule, proverite da li je poluga za izbor pozicionirana na sredini i da li je poluga za zaključavanje podignuta.
Ukoliko je poluga za zaključavanje podignuta, a držač nije moguće izvaditi, to znači da igličasta ploča ne stoji na pravom mestu i da je loše pozicionirana. Kontaktirajte korisnički servis.
Ukoliko ne možete podići polugu za zaključavanje nakon pripreme napitka, nemojte to pokušavati na silu. Kapsula može biti pod pritiskom. Sačekajte 20min kako bi se pritisak oslobodio, podignite polugu, izvadite držač i uklonite kapsulu. Ukoliko ovo ne uspe, kontaktirajte korisnički servis.
Podesite držač šoljice na pravi nivo kako ne bi bila preblizu, a ni predaleko od slavine. Koristite šoljicu drugačije veličine.
Ovo ne utiče na kvalitet napravljenog napitka i slobodno ga možete konzumirati. Pre no što pripremite sledeći napitak, očistite i osušite držač za kapsule, posebno otvor za ispuštanje tečnosti.
Ovo je uobičajna i normalna pojava: dokle god ne uklonite kapsulu kapanje u šoljicu ili u posudu za kapanje (onda kada sklonite šoljicu) će se nastaviti. Kapanje traje duže kada su u pitanju kapsule za kafu nego što je slučaj sa kapsulama za kremasti napitak. Kako biste zaustavili kapanje, uklonite kapsulu iz uređaja kada svetlo prestane da blinka. 
Moguće je da ste prerano izvadili držač iz uređaja i da je uređaj ekstrakovao manju količinu napitka no što je preporučeno, što je izazvalo pojavu tečnosti. Uvek sačekajte da svetlo prestane da blinka pre no što otvorite uređaj.
Nije uobičajno da kapljice padaju iz držača za kapsule tokom njenog vađenja i uklanjanja kapsule. Kako bismo smanjili rizik od kapanja na šank-površine, obezbedili smo posebnu kantu uz svaku kupljeni uređaj (osim za Piccolo) koju treba držati nadomak uređaja.
Nakon što je napitak napravljen po željenoj jačini/količini, preostala voda (i neki ostaci napitka) ostaju u kapsuli kako ne bi razvodnjili ukus napitka. Nešto od preostale tečnosti iz kapsule se može izliti u kanti. Posebno dizajnirana kanta dostavljena uz uređaj (osim ukoliko je u pitanju Piccolo) omogućava lako odvajanje tečnog i čvrstog otpada (pogledajte uputstvo). Redovno čistite kantu. 
Kapsule za Čokočino i Neskvik sadrže čokoladu, mleko i šećer. Stoga mogu ostaviti lepljive ostatke za razliku od kafe. Kako biste izbegli pojavu neprijatnog mirisa redovno čistite uređaj.
Neki napici (tj. kapsule za kafu) su dizajnirani da teku sporije od ostalih (npr. kapsula sa kremastijim napitkom) kako bi se postigao željeni kvalitet. Ukoliko je mlaz slabiji nego što je normalno, oslobodite iglu i uklonite kamenac uređaja prateći uputstvo za upotrebu.
Kako biste potpuno bezbedno koristili uređaj, pratite '' savete za bezbednu upotrebu'' iz uputstva koje vam je dostavljeno uz uređaj.

 Kako biste bezbedno koristili uređaj:
• Nikada ne sipajte vrelu vodu u rezervoar!
• Nikada ne podižite polugu za zaključavanje tokom pripreme napitka!
•  Nakon pripreme napitka ON/OFF dugme blinka u crvenoj boji oko 5s. Tokom tog perioda ne podižite polugu!
• Nikada ne pomerajte ručicu menjača dok je poluga za zaključavanje otvorena!
• Ne dodirujte kapsulu nakom pripreme napitka! Vrele površine vas mogu opeći!
Svaki NESCAFÉ Dolce Gusto® uređaj poseduje zaštitinu crvenu žicu koja se ne može menjati.
Ona omogućava bezbednost korisnicima koja je od izrazite važnosti brendu Modern Art Café: NESCAFÉ Dolce Gusto®.
Ukoliko ste tek kupili uređaj i koristite ga po prvi put, pročitajte uputstvo koje će vam pomoći sa prvim koracima. Uputstva za upotrebu svih uređaja možete pronaći onlajn na ovom veb-sajtu.

 Za prvi pomoć, evo nekoliko redova o optimalnoj upotrebi:
1. Napunite rezervoar za vodu.
2.  Pobrinite se da je rezervoar pravilno postavljen.
3. Uključite uređaj i sačekajte da LED svetlo zasija zelenom bojom.
4. Neophodno je očistiti uređaj pre prve upotrebe. Kako biste to učinili, odaberite na rotirajućem dugmetu maksimalnu količinu vode iz uređaja, postavite praznu posudu ispod slavina i pritisnite Cold Water position (plavo dugme) i sačekajte dok traje mlaz. Ponovite proces sa vrućom vodom (crveno dugme). Nakon toga, vaš uređaj je spreman za upotrebu.
5.  Napunite rezervoar za vodu.
6. Stavite kapsulu u držač za kaspule.
7.  Izaberite odgovarajuću količinu vode (odgovarajuća količina vode je označena na prilagođenim kapsulama napitaka).
8.  Izaberite Hot/Cold (toplu ili hladnu) vodu u zavisnosti od željenog napitka.
9.  Sačekajte da LED svetlo zasija zelenom bojom i bezbedno uklonite kapsulu.
10. Bacite kapsulu u đubre. 
• Kada uključite uređaj, tokom rasta temperature vode on/off dugme sija crveno oko 30s.
•  Kada je uređaj spreman, on/off dugme sija zeleno.
•  Na kraju pripreme napitka on/off dugme sija crveno oko 5s. Nemojte vaditi držač za kapsule tokom tog perioda!
• Eco Mode: kada nakon 5min uređaj ne registruje komandu automatski se gasi.
•  Ukoliko on/off dugme naizmenično sija crveno/zeleno, to znači da je uređaj detektovao nedostatak vode. Proverite da li je kapsula blokirana i da li ima dovoljno vode u rezervoaru pre pokretanja sledeće pripreme.
• Ukoliko on/off dugme naizmenično i kontinuirano sija narandžasto/žuto, to znači da je aktivirano upozorenje za čišćenje kamenca i da treba da očistite kamenac.

Za više informacija o LED svetlima uređaja pogledajte uputstvo za upotrebu.
Samo treba sačekati da svetlo indikator ponovo zasija zelenom bojom i tada možete napraviti sledeći napitak.
NE! Izbegavajte sirće jer može oštetiti uređaj i izazvati curenje.
Kako biste produžili vek trajanja uređaja, preporučljivo je koristiti komplet za uklanjanje kamenca koji se može poručiti preko naše veb-prodavnice ili komplet tečnosti za uklanjanje kamenca koji je pogodan za kafe-uređaje.
 Postoje dva različita tipa uređaja:
U slučaju manuelnog uređaja, vi kontrolišete količinu vode prikladne za vaš napitak. Uređaj se ne zaustavlja sam, već kada vi pomerite polugu u srednju poziciju.
U slučaju automatskog uređaja, vi unapred određujete količinu vode. Uređaj će se sam zaustaviti.
Preporučujemo svakodnevno čišćenje kako biste nastavili da uživate u izvrsnom kvalitetu kafe koji zaslužujete. Za savete o svakodnevnom čišćenju i dr, konsultujte uputstvo.
NESCAFÉ Dolce Gusto uređaj zagreva vodu, koja se pod velikim pritiskom - maksimalno 15 bara - propušta kroz kapsulu sa pečenim, mlevenim i rastvorljivim sastojcima  (mleko, čokolada, i dr) u zavisnosti od izbora kapsule. 
Kafa skladištena u kapsulama pripada različitim vrstama Arabike vrhunskog kvaliteta.
Kapsule su dizajnirane na način da pritisak vode bude jednako raspoređen radi dobijanja najintenzivnijeg ukusa. Uređaj koristi pritisak sličan profesionalnim uređajima.
Dok perkolacija kafe radi pod pritiskom od 1 bara (normalan atmosferski pritisak) i veliki broj drugih mašina radi sa pritiskom ne jačim od 2 bara, NESCAFÉ Dolce Gusto sistem može proizvesti čak do 15 bara.
Ne, bezbedno je jedino koristiti uređaja iz zemalja sa istom voltažom. U slučaju da je voltaža jača no što je u zemlji gde je uređaj kupljen, uređaj neće raditi ili će osigurači pregoreti. U slučaju da je voltaža manja, moguće je da uređaj neće raditi.
Ne, uređaj može da se koristi sve dok ispravno radi.
Samo držač za kapsule možete prati u mašini za sudove. Posuda za kapanje i rezervoar za vodu se moraju prati ručno.
Nescafé Dolce Gusto uređaji su pažljivo razvijeni i proizvedeni sa ciljem da korisnicima pruže maksimalnu bezbednost i da im omoguće vrhunski užitak. Izbor materijala komponenata je pažljivo izabran po kriterijumima bezbednosti, izdržljivosti, čistoći i učinkovitosti. Pre puštanja u promet, svi naši uređaji prolaze stroge testove kako bismo bili sigurni da odgovaraju svim bezbednosnim zahtevima za materijale koji su u kontaktu sa hranom na svim prodajnim tržištima. Stoga vas uveravamo da svaki Nescafé Dolce Gusto napitak, pripremljen sa Nescafé Dolce Gusto uređajem, biva u skladu sa propisima, zahtevima bezbednosti, kao i da odgovara zahtevima korisnika koje smo prikupili tokom istraživanja korisničkih zahteva.  
Nescafé Dolce Gusto uređaji su pažljivo razvijeni i proizvedeni sa ciljem da korisnicima pruže maksimalnu bezbednost i da im omoguće vrhunski užitak. Izbor materijala komponenata je pažljivo izabran po kriterijumima bezbednosti, izdržljivosti, čistoći i učinkovitosti. Pre puštanja u promet, svi naši uređaji prolaze stroge testove kako bismo bili sigurni da odgovaraju svim bezbednosnim zahtevima za materijale koji su u kontaktu sa hranom na svim prodajnim tržištima. Stoga vas uveravamo da svaki Nescafé Dolce Gusto napitak, pripremljen sa Nescafé Dolce Gusto uređajem, biva u skladu sa propisima, zahtevima bezbednosti, kao i da odgovara zahtevima korisnika koje smo prikupili tokom istraživanja korisničkih zahteva.  
Idealno bi trebalo ukloniti kamenac u oba kanala (hladni/topli), i to je procedura koja se primenjuje na automatskim uređajima.
Ipak, nije verovatno taloženje kamenca u cevi za hladnu vodu i veoma je važno da većina sadržaja za uklanjanje kamenca prođe kroz kanal vruće vode. Kako bi se obezbedilo efikasno uklanjanje kamenca vrućeg kanala (koji se i najčešće koristi), preporučujemo da čitav rastvor proće kroz kanal za vruću vodu. Kako bi se postiglo savršeno ispiranje i kako bi se uklonili ostaci rastvora u konektoru koji vezuje cevi za hladnu i vruću vodu, preporučuje se ispiranje i kanala hladne vode.
 Ukoliko uređaj nije bio korišćen nekoliko meseci, pumpa će možda imati teškoća da nastavi sa pravljenjem vodenog mlaza.
Kada izaberete malu ili veliku šoljicu, pumpa stvara buku, ali ništa od tečnosti ne izlazi.
- Uklonite kapsulu ukoliko je ima u uređaju.
- Napunite do vrha rezervoar sa vrućom vodom (60°C).
- Uključite uređaj i izaberite veliku šoljicu.
- Izvadite i premestite rezervoar na svake 3 sekunde. Balončići od vazduha bi trebalo da se pojave iz ventila rezervoara.
- Priprema je gotova i voda sada teče kroz slavine za kafu.

Ukoliko nije moguće izvesti opisano, odnesite uređaj do licenciranog servis centra.